ගාඩි ච්ත්‍රපටයේ මංගල දර්ශනය -කොල්ලුපිටිය  ලිබර්ට් ස්කෝප් සිනමා ශාලාවේදී පසුගියදා පැවැත්විණි- ගාඩි අධ්‍යක්ෂණය ප්‍රසන්න විතානගේ මහතාගේය.
ජායාරූප :- A S Dhana Photography