කෑගල්ල රෝහලේ ගින්නක්

Ad Code

කෑගල්ල රෝහලේ ගින්නක්

kegalle-fire-hospital

කෑගල්ල රෝහලේ ඖෂධ ගබඩාවේ ගින්නක් හටගෙන ඇති අතර මේ වන විට තත්වය පාලනය වී ඇත.
මේ හේතුවෙන් රෝහලේ වාට්ටු කිහිපයක් කඩිනමින් හිස් කර ඇතැයිද වාර්තා විය.

වායුසමීකරණයණයක ඇති වූ ගින්නක් බව සැක කෙරේඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu