රජයේ බැංකුවෙන් ලක්ෂ 683 ක් වංචා කළ විශ්‍රාමික සාමාන්‍යාධිකාරිවරිය අත්අඩංගුවට

Ad Code

රජයේ බැංකුවෙන් ලක්ෂ 683 ක් වංචා කළ විශ්‍රාමික සාමාන්‍යාධිකාරිවරිය අත්අඩංගුවට

fraud-bank

රජයේ බැංකුවකින් ණය මුදල් ලබාගන්නා අයගේ ලිපි ගොනු මුවාවෙන් ලක්ෂ 683 ක් වංචාවකට සහය දැක්වූ විශ්‍රාමික සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිවරියක  අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.


අදාළ පොලිස් වාර්තාව පහතින්


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu