ලංකා බැංකුවෙන් ණය ලබාගත් අයට විශේෂ දැනුම්දීමක්

Ad Code

ලංකා බැංකුවෙන් ණය ලබාගත් අයට විශේෂ දැනුම්දීමක්

boc-nitice

ලංකා බැංකුව වෙතින් ණය පහසුකම් ලබා⁣ගෙන ඇති ගනුදෙනුකාර භවතුන්ගේ පහසුව පිණිස විශේෂ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවටත් කොටස් වශයෙන් ගෙවීමට අවස්තාව සලසන බවටත්  විශේෂ දැනුම්දීමක් සිදු කර තිබේ.


ලංකා බැංකුවේ නිල ෆේස්බුක් ගිනුම ඔස්සේ සිදු කර ඇති එම නිවේදනය පහත පරිදිය.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu