කුඩා දරුවන්ට පාරේ වාහන වලට අණක් ගුණක් නැතිව කොටුවේදී කඳුළු ගෑස් ගැසූ හැටි

Ad Code

කුඩා දරුවන්ට පාරේ වාහන වලට අණක් ගුණක් නැතිව කොටුවේදී කඳුළු ගෑස් ගැසූ හැටි

pettah-tear-gas

අද දින කොළඹ කොටුවේ පැවති ගොවි විරෝධතාවක් විසුරුවා හැරීමට කියා පොලිසිය කඳුළු ගෑස්  ප්‍රහාර දියත් කර තිබූ ආකාරය ගැන විවේචන එල්ලවී තිබේ. එහිදී උද්ඝෝෂකයින් පසෙක සිටියදී පාරේ ගමන් කළ වාහන, පාරේ ඇවිදයමින් සිටි කුඩා දරුවන් ආදී උද්ඝෝෂණයට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති අයද කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයට ඉලක්ක විය.


එම අවස්ථාවේ වීඩියෝ දර්ශන පහත පරිදිය.


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu