විභාග දෙපාර්තමේන්තුව හදිසියේ සාපෙළ උත්තර බැලීම නවතයි

Ad Code

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව හදිසියේ සාපෙළ උත්තර බැලීම නවතයි


අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දෙවන අදියරේ පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂාව නතර කිරීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

රට තුළ පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ පැනනැගී ඇති ගැටලු හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ. ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් අ.පො.ස සාමාන්‍යපෙළ විභාගයේ පිලිතුරු පත්‍ර ඇගයීමේ දෙවන අදියරේ කටයුතු තාවකාලිකව නතරකළ බවත්
ඉන්ධන ගැටලුවට විසදුමක් ලැබුණු පසු එම කටයුතු යළි ආරම්භ කරන බවත් විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් එල් එම් ඩී ධර්මසේන මහතා ප්‍රකාශ කර තිබේ.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu