ෂෙඩ් ඩියුටියේදී පොලිස් නිලධාරියාට පහරදුන් හමුදා නිලධාරියා අත්අඩංගුවට

Ad Code

ෂෙඩ් ඩියුටියේදී පොලිස් නිලධාරියාට පහරදුන් හමුදා නිලධාරියා අත්අඩංගුවට

police-army-warakapola-incident

වරකාපොළ දුම්මලදෙණිය ප්‍රදේශයේ ඉන්ධන හළක රාජකාරී කරමින් සිටියදී පොලිසිය හා හමුදාව අතරවූ ආරවුලක් ගැන පොලිස් නිවේදනයක් නිකුත්ව තිබේ. එය පහතින්
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu