සෙනසුරාදා (14) ඇදිරි නීතියට පැය 12 ක විරාමයක්

Ad Code

සෙනසුරාදා (14) ඇදිරි නීතියට පැය 12 ක විරාමයක්

covid19-government

දැනට පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය සෙනසුරාදා (14) පෙරවරු 6ට ඉවත් කර පස්වරු 6ට නැවත පනවනු ලබන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කර සිටියි.


එසේම නැවත ඉරිදා (15) පෙරවරු 5ට ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කරන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu