සෙනසුරාදා (14) විදුලි කප්පාදුව අඩු කර අලුත් කාලසටහනක්

Ad Code

සෙනසුරාදා (14) විදුලි කප්පාදුව අඩු කර අලුත් කාලසටහනක්

may-14-power-cut

මින් ඉහත දන්වා සිටි විදුලි කප්පාදු කාලසටහන වෙනුවට සෙනසුරාදා විදුලි කප්පාදුව අඩු කර නව කාලසටහනක් නිකුත් කර තිබේ.බලාගාර ආශ්‍රිත වැසි තත්වයේ වැඩිවීම නිසා මෙම වෙනස සිදු කළ බව දන්වා ඇත.වෙසක් පොහොය යෙදී ඇති ලබන ඉරිදා දින (15) විදුලිය කප්පාදු නොකරන බවද මහජන උපයෝගිතා කොමිසම දන්වා ඇත.
A B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HERE
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu