ඉන්ධනහල් ඉදිරිපිට නැවතත් දිගු පෝලිම්

Ad Code

ඉන්ධනහල් ඉදිරිපිට නැවතත් දිගු පෝලිම්

fuel-issue-again

දිවයිනපුරා ඉන්ධනහල් ඉදිරිපිට දිගු පොලිම් දක්නට ඇතැයි වාර්තාවේ.

ඇතැම් ඉන්ධනහලවල ඉන්ධන නොමැති අතර කොයි මොහොතක හෝ ඉන්ධන ඒ යැයි බලා පොරොත්තුවෙන් එසේ පොලිම්වල සිටිති.ත්‍රිරොද රථ සහ යතුරු පැදි වැඩි වශයෙන් පොලිම්වල දක්නට ඇතැයි ද වාර්තා වෙයි.

කුලි ත්‍රිරෝද රථ කරුවන් දවස ආදායම අහිමි වීම මත කීයක් හෝ සොයාගැනීමේ අරමුණින් තෙල් ටිකක් සොයා ගැනීමට ඔවුන් එසේ පොලිම්වල සිටිති.
 
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu