පෙට්‍රල් ලීටරයක් සොයාගත නොහැකිවී සිදුවූ බිළිඳු මරණයක්

Ad Code

පෙට්‍රල් ලීටරයක් සොයාගත නොහැකිවී සිදුවූ බිළිඳු මරණයක්

diyathalawa-incident

මේ සමග පළවන්නේ දියතලාව මූලික රෝහලේ වෛද්‍යවරයෙකුට මුහුණ දෙන්නට සිදුවූ අත්දැකීමක සටහනකි. අධික ඉන්ධන හිඟය ජනජීවිතය අවුලෙන් අවුලට පත්කර ඇති බවට මෙම ශෝචනීය සංසිද්ධිය කදිම නිදසුනකි.ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu