විරෝධතාකරුවන් ගෙනගිය බස් රථයක් මහරගමදී පෙරලා දමයි

Ad Code

විරෝධතාකරුවන් ගෙනගිය බස් රථයක් මහරගමදී පෙරලා දමයි

Protesters-bus-overturns-in-Maharagama

ගෝටාගෝගමට පහරදීමට ගිය කන්ඩායම් ප්‍රවාහනය කරමින් අරලියගහ මැදුර අසලට ගිය බවට අංක මගින් තහවුරුවූ බස් රථයක් මහරගමදී පෙරළා දමන්නට විරෝධතාකරුවන් කටයුතු කර තිබේ.


මේ හේතුවෙන් නගරය මැද අවහිරතාවක්ද මතුවිය.


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu