රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත බණ්ඩාරගේ නිවස ප්‍රදේශවාසීන් වටලලා Video

Ad Code

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත බණ්ඩාරගේ නිවස ප්‍රදේශවාසීන් වටලලා Video

Residents-surround-the-house-of-State-Minister-Shantha-Bandara-Video

කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක් ලබාගත් ශාන්ත බණ්ඩාර මහතාට විරෝධය පලකරමින් ඒ මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට දැවැන්ත විරෝධතාවයක් අද (15) දහවල් පැවැත්විණි.


ප්‍රදේශවාසීන් හූ හඩ දෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට විරෝධය පලකරන අතර ඔවුන් අමාත්‍යවරයාගෙන් විමසා සිටින්නේ ආණ්ඩුවට එක්වීමට කෙතරම් මුදලක් ලබාගත්තාද යන්නයි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu