යොහානිගේ දස්කම් විස්තරේ Spotify ප්‍රසිද්ධ කරයි

Ad Code

යොහානිගේ දස්කම් විස්තරේ Spotify ප්‍රසිද්ධ කරයි

ලෝකයේ ජනප්‍රියම ස්ට්‍රීමින් සංගීත ඇප් එක වන Spotify හි  ශ්‍රී ලාංකික ගායිකා යොහානිගේ ගීත අතිශය ජනප්‍රිය වී ඇති අතර ඇයගේ ගිණුමට ලැබී ඇති ප්‍රතිචාර ගැන එම ආයතනය සපයා තිබූ සංඛ්‍යාන දත්ත ඇය විසින් සමාජ මාධ්‍ය වෙත හුවමාරු කරගෙන තිබේ.
ඒවා පහතින්

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu