උඹ ආයෙත් කථාකරල තිබුනොත් ගෙදරට ගෑස් සිලින්ඩරයක් එවනවා දැනගනිං....

Ad Code

උඹ ආයෙත් කථාකරල තිබුනොත් ගෙදරට ගෑස් සිලින්ඩරයක් එවනවා දැනගනිං....

gas-issue-teledrama

මේ දිනවල ගෑස් පිපිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින අනියත සැකය හා බිය මේවනවිට ටෙලි නාටක වලටද ඇතුළුවී තිබේ. ස්වර්ණවාහිනියේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍යෙය් තර්ජනාත්මක ජවනිකාවක ‘උඹ ආයෙත් කථාකරල තිබුනොත් ගෙදරට ගෑස් සිලින්ඩරයක් එවනවා දැනගනිං‘ කියා තිබුනේ පහත පරිදිය. 


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu