එක්දිනක් තුළ ලොව වැඩිම කොරෝනා ආසාදන ලක්ෂ 16 ඊයේ - ඇමරිකාවේ ලක්ෂ 4 යි

Ad Code

එක්දිනක් තුළ ලොව වැඩිම කොරෝනා ආසාදන ලක්ෂ 16 ඊයේ - ඇමරිකාවේ ලක්ෂ 4 යි

world-covid19-updates

ඔමික්‍රොන් කොරෝනා ප්‍රභේදයේ පැතිරීම උපරිම මට්ටමට ළඟාවීම නිසා ඊයේ එතෙක් මෙතෙක් දෛනිකව වාර්තාවූ වැඩිම ආසාදිතයින් ගණන වූ 1613362 වාර්තා විය. ඇමරිකාවේ පමණක් 466670 ක් හා ප්‍රංශයේ පමණක් 208099 වාර්තා විය.


ශ්‍රී ලංකාවේ සංඛ්‍යාව රජය මගින් නිවේදනය කරන ලද්දේ 419 ක් ලෙස වන නමුත් වර්ඩොමීටර්ස්ට අනුව ලංකාවේ 1597 ක් වාර්තා කර 60 වන ස්ථානය සලකුණු කර තිබේ.covid-world-reportඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu