රටම එන්නත් කරන්න සල්ලි මදි කියා ඉන්දියාව ADB ලෝන් එකක් ඉල්ලයි

Ad Code

රටම එන්නත් කරන්න සල්ලි මදි කියා ඉන්දියාව ADB ලෝන් එකක් ඉල්ලයි

india-applies-for-adb-aiib-loans-to-procure-667-million-doses-of-covid-19-vaccines

COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 667ක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉන්දියානු රජය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) සහ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) වෙතින් ණය සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇත.
විශාල ජනගහනය එන්නත් කිරීම සඳහා සිය ජාතික ධනය යෙදවීම අපහසු බව අවසානයේ ඉන්දියාව පිළිගන්නා ලදි.
ඉන්දියානු රජයට එන්නත් මිලදී ගැනීම සඳහා ADB ඩොලර් බිලියන 1.5 ක් සහ AIIB ඩොලර් මිලියන 500 ක් පමණ ණයට දීමට අපේක්ෂා කෙරේ.


ADB ට අනුව, එන්නතක් මූල්‍යකරණය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට නම්, එය “COVAX [ගෝලීය එන්නත් ප්‍රවේශ මුලපිරීම] හරහා ලබා ගත යුතුය, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් පූර්ව සුදුසුකම් ලත් හෝ දැඩි නියාමන අධිකාරියක් විසින් අනුමත කළ යුතුය”, එය WHO ට අනුව ඉන්දියාවේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඇතුළත් නොවේ.
කෙසේ වෙතත්, මාත්‍රාව මිලියන 667, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය (WHO) විසින් සුදුසුකම් ලත් එන්නත් විය යුතුය. Covishield එම එන්නත් අතර වේ, නමුත් Covaxin තවමත් නොවැම්බර් 3 ට නියමිත අවසාන තක්සේරුව සමඟ අනුමැතිය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටී.

එක්සත් ජනපදය සහ ජපානය විශාලතම කොටස් හිමියන් වන මැනිලා පදනම් කරගත් ADB සහ චීනය සහ ඉන්දියාව විශාලතම කොටස් හිමියන් වන බීජිං පදනම් කරගත් AIIB ණය සලකා බැලීමේ ක්‍රියාවලියක යෙදී සිටී.

(ද හින්දු ඇසුරිනි - Gossiplankanews.com)
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu