ඉදිරියේදී ඊමේල් - එස්.එම්.එස් මඟින් සිතාසි යවන්න හැකි පරිදි නීති සංශෝධනය කෙරේ

Ad Code

ඉදිරියේදී ඊමේල් - එස්.එම්.එස් මඟින් සිතාසි යවන්න හැකි පරිදි නීති සංශෝධනය කෙරේ

මේ දක්වා නඩුවක පාර්ශවකරුවන්ට සිතාසි යැවීමේදී භාවිතා කළ තැපැල් මාර්ගික ක්‍රමය පසුගිය කොරෝනා වසංගත සමයේ අතිශය අසාර්ථක මට්ටමක පැවති අතර ඒ නඩු කටයුතු පමාවක් හා අපැහැදිලි ස්වරූපයක් වාර්තා විය.
මෙයට එක් හේතුවක් වූයේ නවීන තාක්ෂණික සංනිවේදන ක්‍රම අධිකරණයේ අනුමැතිය ලත් සන්නිවේදන ක්‍රම ලෙස පිලිගෙන නොතිබීමයි.
පසුගියදා අධිකරණය ඩිජිටල් කරණයට කටයුතු කිරීමෙන් පසු ඊමේල් සහ ජංගම දුරකතන භාවිත කළ හැකි පරිදි සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය (101 වන අධිකාරය) සංශෝධනය කිරිමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.  අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා විසින් පත්කර ඇති සිවිල් නීති ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ කමිටුව කර ඇති නිර්දේශ සැලකිල්ලට ගෙන මෙම පියවර ගෙන ඇත.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu