දුම්රිය ධාවනය 15 සිකුරාදා සිට යළි ඇරඹේ

Ad Code

දුම්රිය ධාවනය 15 සිකුරාදා සිට යළි ඇරඹේසියලුම දුම්රිය යළි ධාවනයට එක් කිරීම එළඹෙන 15වනදා සිට ආරම්භ කරන බව දුම්රිය ප්‍රවාහන සමාන්‍යාධිකාරි ධම්මික ජයසුන්දර මහතා පවසයි.
පසුගිය 01 වනදා රට යළි විවෘත කළද දුම්රිය ධාවනය සති දෙකක් යනතුරු සිදු කරන්නට බැරි බව රාජ්‍ය ඇමති දිලුම් අමුණුගම පවසා තිබුණි.
මේ වනවිට වසංගත තත්වය පාලනය වී ඇති බවට සෞඛ්‍ය අංශ වෙතින් ප්‍රතිචාර යහපත් ලෙස ලැබීම නිසා චුම්රිය දාවනය යලි අරඹන්නට හැකි බව දන්වා තිබේ.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu