උපරිම මිලක් නියම කළ අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ 60 මෙන්න

Ad Code

උපරිම මිලක් නියම කළ අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ 60 මෙන්න

ඖෂධ වර්ග 60 කට අදාළ උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කිරීමට ගැසට් නිවේදනයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා නිකුත් කර තිබෙයි. එම නිවේදනයට අනුව නව මිල ගණන් පසුගිය 19 වනදා සිට ක්‍රියාත්මකයි.
ඖෂධීය නාමය යටතේ ප්‍රබලතාව අනුව උපරිම සිල්ලර මිල ගණන් නියම කිරීමටයි කටයුතු කර ඇත්තේ. ඒ 2015 අංක 15 දරණ ඖෂධ නියාමන අධිකාරි පනත යටතේයි.
ලැයිස්තුව පහතින්

listඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu