ගංවතුර ආපදාව මැද කොරෝනා රෝගීන් පරිස්සම් වෙන්න -විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත්

Ad Code

ගංවතුර ආපදාව මැද කොරෝනා රෝගීන් පරිස්සම් වෙන්න -විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත්

hemantha-herath

පවතින ගංවතුර තත්වය මැද කොරෝනා රෝගීන් හා නිරෝධායනය වෙමින් සිටින අය විශේෂයෙන් ප්‍රෙව්ශම් විය යුතු බවත් සාමාන්‍ය ජනතාව පවා රෝගය ගැන සැලකිල්ලෙන් ආපදා තත්වයන්ට මුහුණදිය යුතු බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් පැවසීය.

රෝගීන් සමග කටයුතු කිරීමට ආපදා කටයුතු භාරව සිටින නිලධාරීන්ට ඊයේ පුහුණුවක්ද ලබාදුන් බවත් නොකඩවා පුහුණුව ලබාදුන් බවත් පෙන්වා දෙන ඔහු ඒ අය දිවයින පුරා ඉදිරියේ සේවය කරන බවත් කීය. ජනතාව අතේ ආරක්ෂාවීමේ ක්‍රියාමාර්ග වැඩිපුර ඇති බව කීය.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu