මේක චන්දිමාල්ගෙ මාකටින් වැඩක් - ඕෂධී

Ad Code

මේක චන්දිමාල්ගෙ මාකටින් වැඩක් - ඕෂධී

oshadhee-chandimal

මේ සමග පළවන්නෙ තවත් විවාහක රූ රැජිණ ඉසව් ජයග්‍රාහිකාවක වන ඖෂධී හේවාමද්දුම විවාහක රූ රැජිණ කිරුළ මාරුකිරීමේ පළහිලව්ව ගැන ෆේස් බුක්හි තැබූ සටහනක් හා එයට ලැබුණ ප්‍රතිචාර කිහිපයකි.ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu