කැරොලයින් ජූරි පුෂ්පිකාගෙන් කිරුළ ගළවා දුන්නේ තාරානාත්ගේ වයිෆ්ටලු

Ad Code

කැරොලයින් ජූරි පුෂ්පිකාගෙන් කිරුළ ගළවා දුන්නේ තාරානාත්ගේ වයිෆ්ටලු

ashya-basnayake

ආන්දෝලනයට තුඩුදුන් විවාහක රූපරාජිණී තරගාවලියේ කැරොලයින් ජූරි පුෂ්පිකාගෙන් කිරුළ ගළවා දෙවැනියා වූ ආශ්‍යා බස්නායකහට කිරුළ පැළඳූවූ අතර මේ වනවිට වාර්තාවන්නේ ආශ්‍යා දේශපාලක බිරියක බවයි.
පොදු ජන පෙරමුණේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තාරානාත් බස්නායක ගේ විවාහක බිරිද වන ඇය එක් දරු මවකි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu