මහින්ද අමරවීර කාල්ටන් නිවසේ

Ad Code

මහින්ද අමරවීර කාල්ටන් නිවසේ

පසුගිය කාලයේ මහින්ද රාජපක්ෂ දැඩි ලෙස විවේචනය කරමින් මෛත්‍රී පිල වෙනුවෙන් වැඩ කළ අමාත්‍ය
මහින්ද අමරවීර

මේ වනවිට හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමඟ කාල්ටන් නිවසේ සාකච්ඡාවක නිරතවන බව වාර්තාවේ.
මේ අතර අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහින්ද රාජපක්ෂ හමුවීමේ වේලාවක් හෙට 12 උදෑසන වෙන් කරගෙන ඇති බවද වාර්තාවේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu