රුපියල් 30 කළාට පසු ලොතරැයි අලෙවිය පහත වැටිලා

Ad Code

රුපියල් 30 කළාට පසු ලොතරැයි අලෙවිය පහත වැටිලා


පසුගියදා ලොතරැයි අලෙවි කරුවන්ගේ විරේධය මත රජය මගින් ලොතරැයි පතක මිල රුපියල් 20 සිට 30
දක්වා ඉහළ දැමීම


මේ වනවිට අහිතකර ඵල විපාක ඇති කර තිබෙන බව සමස්ත ලංකා ලොතරැයි අලෙවි. නියෝජිතයන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.
මෙම වෙනස නිසා ලොතරැයි පත්අලෙවිය පෙර පැවතියාට වඩා 40%කින් පහළ බැස ඇතැයිද මේ නිසා ලොතරැයි අලෙවියෙන් ජීවත් වූ අලෙවි නියෝජිතයන් හා අලෙවි සහායකයන් 40,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දැඩි අසරණ තත්ත්වයක පත්ව සිටින බවද එම සංගමයේ සභාපති ක්‍රිෂාන්ත මාරඹගේ කියයි.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu