225 ගෙදර තියල රනිල්ට තනියම රට දුන්නත් දුවවන්න පුළුවන් - වජිර අබේවර්ධන

Ad Code

225 ගෙදර තියල රනිල්ට තනියම රට දුන්නත් දුවවන්න පුළුවන් - වජිර අබේවර්ධන

ranil-wajira-speaks

වජිර අබේවර්ධන මහතා උත්සවයකදී අදහස් දක්වමින් මෙසේ පැවසීය.‘මට විශ්වාසයි රනිල් වික්‍රමසිංහට දෙන්නකො අවුරුදු විස්සක් විතර රට අරගෙන යන්න. මං එක පාරක් කිව්වා බලන් ඉඳළා ඉඳළා බැරිතැන කරුණා කරලා දෙසිය විසිපහම ගෙදර ගිහිල්ලා රනිල්ට භාර දීලා අනිත් අය ගෙදර ඉන්න කියලා. මොකද මං දන්නවා එතුමට පුළුවන් කියලා දෙසිය විසිපහම ගෙදර හිටියත් රට දුවවන්න.‘
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu