පොහොට්ටුවට කැමති අය අලියටත් අලියට කැමති අය පොහොට්ටුවටත් කතිරෙ ගහන තැන්

Ad Code

පොහොට්ටුවට කැමති අය අලියටත් අලියට කැමති අය පොහොට්ටුවටත් කතිරෙ ගහන තැන්

pohottuwa-aliya

පොහොට්ටුව සහ එ.ජා.පය අතර ඇතිකරගත් දේශපාලන එකඟතාව නිසා කොළඹ ඇතුළු පළාත් පාලන ආයතන ගණනාවක්  සඳහා දෙපක්ෂය එක්ව තරග කිරීමට තීරණය කර තිබේ. කොළඹ, දෙහිවල, ගල්කිස්ස, කොළොන්නාව, මහනුවර, ගම්පහ, මීගමුව, ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට, කුරුණෑගල, පුත්තලම, කළුතර, හා නුවරඑළිය මහ නගර සභාවල බහුතර අපේක්ෂකයන් එ.ජා.පයෙන් ඉදිරිපත් කෙරේ. මේ නිසා එකී තැන් වල ඡන්ද පත්‍රිකාවේ පොහොට්ටුව නැති අතර ඒ වෙනුවෙන් ඡන්දය අලියාට පළ කළ යුතු වන්නේය.වත්තල, මාබෝල, බේරුවල, වැලිගම, ජාඇළ, ගම්පොළ, කුලියාපිටිය, නගර සභාවලටද එ.ජා.පය බහුතර අපේක්ෂකයන් පිරිසක් ඉදිරිපත් කරනු ඇත.
ඡන්ද පත්‍රිකාවේ පොහොට්ටුව නැති අතර ඒ වෙනුවෙන් ඡන්දය අලියාට පළ කළ යුතු වන්නේය.
සෙසු මහ නගර සභා, නගර සභා හා ප්‍රාදේශීය සභා සියල්ලේම බහුතර අපේක්ෂකයන් පොහොට්ටුවෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන බව වාර්තා වෙයි.මේ නිසා එකී තැන් වල ඡන්ද පත්‍රිකාවේ අලියා නැති අතර ඒ වෙනුවෙන් ඡන්දය පොහොට්ටුවට පළ කළ යුතු වන්නේය.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බහුතර සභා, සඳහා  ජීවන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ කණ්ඩායමද මෙම අපේක්ෂක ලැයිස්තුවලට ඇතුළත් වන බව සඳහන්ය.

මේ අතර ඇතැම් දිස්ත්‍රික්කවල අලියා ලකුණින්ද තවත් දිස්ත්‍රික්කවල හංසයා ලකුණින්ද තවත් දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක වී කරල ලකුණින්ද එ.ජා.ප - පොහොට්ටු සන්ධානය තරග වදින බව වාර්තා වෙයි.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu