වායු දූෂණය නිසා සිකුරාදා 9 පාසල් නිවාඩු

Ad Code

වායු දූෂණය නිසා සිකුරාදා 9 පාසල් නිවාඩු

schools-closed-due-to-air-pollution

පවතින වායු දූෂණ අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් දිවයිනේ සියලුම රජයේ සහ පෞද්ගලික පාසල් සඳහා සිකුරාදා (9) විශේෂ නිවාඩුවක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.
නිවේදනය පහතින්
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu