ගුරුවරියන් සාරි අත්හැරීම NGO දූෂිත බලවේග වල වැඩක් - අමාත්‍ය විජේදාස

Ad Code

ගුරුවරියන් සාරි අත්හැරීම NGO දූෂිත බලවේග වල වැඩක් - අමාත්‍ය විජේදාස

wijedasa-rajapaksa-speaks

අද දින පැවති කැබිනට් මණ්ඩල තීරණදැනුම්දීමේ හමුවේදී ගුරුවරියන් සාරි වෙනුවට විකල්ප ඇඳුම් ඇඳීමට දැනටමත් යොමුවී ඇතිබව කියමින් ඒ සම්බන්ධයෙන්  මාධ්‍යවේදියෙකු ඇසූ පැනයකදී අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා මෙසේ කීය.


‘අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා ගුරු ඇඳුම ගැන අවසන් තීරණයක් ලබාදී තිබෙනවා. සංස්කෘතිය ආරක්ෂා වන ලෙස එම තීන්දුව ලබාදී තිබෙනවා. මේ රටේ අනාගත පරම්පරාව විනාශ කරන දුෂ්ඨ දූෂිත බලවේග ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ අයට රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන උදව් කරනවා ඇති. අපි ඒවට ඉඩ දෙන් නැහැ. වෘත්තිය සමිති නායකයන්ට මේ වෙනස්කම් කරන්න ඉඩ දෙන් නැහැ.‘
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu