තවත් අරගලයක් ආවොත් හමුදාව දානවා - ජනපති

Ad Code

තවත් අරගලයක් ආවොත් හමුදාව දානවා - ජනපති

ranil-next-aragalaya
තවත් අරගලයක සූදානමක් පවතින බවත් එවැන්නක් ආවොත් නීති තද කර එය මර්දනය කරන බවත් ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අද දිනපාර්ලිමේන්තුවේදී කියා සිටි‍යේය. ඔහු මේ ගැන  කියා සිටියේ අයවැය විවාදය අතරතුරයි.

රනිල් මෙසේ කීය.

‘අරගලයක් තව ඇති කරනවලු ආණ්ඩුව වෙනස් කරන්න..මං ඒකට ඉඩ දෙන් නැහැ. හමුදාව යොදවනවා..හදිසි නීතිය දානවා. එහෙම කරන්න ආවොත් කරන්න දෙන් නැහැ. ඩීන් ඩියම්ලට තැනැක් නෑ මේ රටේ..‘
video below


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu