මධ්‍යම රාත්‍රී සිට පෙට්‍රල් මිල අඩුවේ

Ad Code

මධ්‍යම රාත්‍රී සිට පෙට්‍රල් මිල අඩුවේ

petrol-price-down

අද (01) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පෙට්‍රල් 92 ලීටරයක් රුපියල් 40කින් සහ පෙට්‍රල් 95 ලීටරයක් රුපියල් 30කින් අඩු කරන බව බලශක්ති අමාත්‍යවරයා පවසයි.ඒ අනුව පෙට්‍රල් 92 ලීටරයක නව මිල රුපියල් 410ක් වන අතර පෙට්‍රල් 95 ලීටරයකට නව මිල රුපියල් 510ක් වේ.

අනෙකුත් ඉන්ධන වර්ගවල මිල වෙනසක් නොවේ.

ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව නිකුත් කළ නිවේදනය පහත දැක්වේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu