වත්තල මුහුදු තීරයේ නාඳුනන මළ සිරුරක්

Ad Code

වත්තල මුහුදු තීරයේ නාඳුනන මළ සිරුරක්

wattala-dikowita-dead-body-beach

අතපය බැද දමා තිබූ නාදුනන පිරිමි පුද්ගලයකුගේ මළ සිරුරක් වත්තල දික් ඕවිට වෙරළේ තිබී පොලීසිය විසින් සොයා ගෙන ඇත. මිය ගිය අය වයස අවුරුදු 35 ක් 40 ත් අතර වියේ පසු වන බව හදුනාගෙන තිබේ.


අත් පා ගැට ගසා දමා තිබූ නාඳුනන පිරිමි පුද්ගලයකුගේ මළ සිරුර ගැන පොලීසිය සඳහන් කළ වාර්තාව පහත පරිදිය.ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu