බිත්තරය 10 කින් කුකුළු මස් කිලෝව 100 කින් ඉහළට

Ad Code

බිත්තරය 10 කින් කුකුළු මස් කිලෝව 100 කින් ඉහළට

egg-chicken-price-hike

බිත්තරයක මිල රුපියල් 10 කින් සහ කුකුළු මස් කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 100 කින් ඉහළ දමා ඇති බව සමස්ත ලංකා කුකුළු නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය පවසයි.එහි සභාපති අජිත් ගුණසේකර මහතා පැවසුවේ බිත්තරයක මිල රුපියල් 60 ක් වන අතර කුකුළු මස් කිලෝග්‍රෑමයක් මේ වනවිට රුපියල් 1300 ක් වන බවය.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu