බස් ගාස්තු අඩු කෙරේ- අවම 34 - නව මිල ගණන්

Ad Code

බස් ගාස්තු අඩු කෙරේ- අවම 34 - නව මිල ගණන්

bus-fares-new-list

අද (4) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස් ගාස්තු අඩුකර සංශෝධනය කර තිබෙන අතර අවම ගාස්තුව රුපියල් 34 කර තිබේ. නව මිල ගණන් ලැයිස්තුව පහත පරිදිය. 

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu