ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සාගල රත්නායක

Ad Code

ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සාගල රත්නායක

ranil-sagala

ජනාධිපති  කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී තනතුරට හිටපු අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා පත් කරනු ලැබ තිබේ.

ඊට අමතරව  ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ  උපදේශක තනතුරට ද සාගල රත්නායක මහතා පත් කර ඇත.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඉහත පත්කිරීම් සිදුකරනු ලැබ තිබෙයි.

සාගල රත්නායක මහතා යහපාලන රජයේ නීතිය හා සාමය  අමාත්‍යවරයා ලෙසද කටයුතු කළේය.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu