තෙල් ටිකක් තියනවා සීමා සහිතව අද (29) දෙනවා - IOC ලැයිස්තුව

Ad Code

තෙල් ටිකක් තියනවා සීමා සහිතව අද (29) දෙනවා - IOC ලැයිස්තුව

29-june-fuel-distribution-list-lioc

සිපෙට්කෝ බෙදුම්හල් විසින් පොදු මහ ජනතාවට ඉන්ධන නිකුත් කිරීම නවතා දමා ඇති පසුබිමේ
අද (29) දිනයේ ඉන්ධන ලැබීමට නියමිත පිරවුම්හල් ලැයිස්තුවක් ලංකා IOC සමාගම විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.  අධි ඉල්ලුම මත යතුරුපැදි – රුපියල් 1,500 ත්‍රීරෝද රථ – රුපියල් 2,500 මෝටර් රථ – රුපියල් 7,000 යන නවසීමාවන් යටතේ ඉන්ධන බෙදාහරින බවද දන්වා ඇත.
ඊයේ 28 රාත්‍රී නිකුත් කළ අද 29 බෙදාහරින බව දක්වා ඇති ඉන්ධන පිරවුම්හල් පහතින් දැක්වේ.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu