පහරදීමට පැමිණි පිරිස් රැගෙන ආ බස් රථය ගිනිගනී

Ad Code

පහරදීමට පැමිණි පිරිස් රැගෙන ආ බස් රථය ගිනිගනී

bus-fire

ජන අරගලයට පහරදීම සඳහා පැමිණි යැයි සැකකෙරෙන පිරිස් රැගෙන ආ බස් රථයකට කිසියම් කණ්ඩායමක් ගිනි තබා ඇතැයි වාර්තාවේ එහි ඡායාරූපයක් මේ සමග පළවේ.


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu