දේපළ විනාශ කරගත් මැතිඇමතිවරු Part 2 (Photos)

Ad Code

දේපළ විනාශ කරගත් මැතිඇමතිවරු Part 2 (Photos)

Ministers-who-destroyed-property-part2

මින් ඉහත  දේපළ විනාශ කරගත් මැතිඇමතිවරු Part 1 අප ගෙන ආ අතර මේ පළවන්නේ එහි Part 2 ය.මේ අය අතර ඩෑන් ප්‍රියසාද්, රේණුක පෙරේරා වැනි පාර්ලිමේන්තුවට සම්බන්ධ නැතිනමුත් රජය වෙනුවෙන් දේශපාලනයේ නිරත අයද සිටී.පෙර ලිපිය
දේපළ විනාශ කරගත් මැතිඇමතිවරු Part 1 මෙතැනින්

 
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu