බොරැල්ල දේවස්ථානයේ බොම්බෙ තබා ගිය හැටි CCTV වීඩියෝව

Ad Code

බොරැල්ල දේවස්ථානයේ බොම්බෙ තබා ගිය හැටි CCTV වීඩියෝව

මේ සමග පළවන්නේ අගරදගුරු තුමන් හෙලි කරන ලද බොරැල්ල සියලු සාන්තුවරයන්ගේ දේවස්ථානයේ බොම්බෙ තබා ගිය හැටි සීසීටීවී ආශ්‍රීත වීඩියෝවයි.
මෙම සිදුවීම සිදුවූ දිනයේ සවස බෝම්බය දැක දේවස්ථානය ඇතුලේ වැඩ කරන අයෙකු බියවී පියතුමන්ට සැල කරන ලද අතර  අදාළ සීසීටීවී වෙනුවට සවස බයවන අයගේ සීසීටීවී පමණක් බලා ඒ අය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති පොලිසිය ගැන අගරදගුරුතුමෝ චෝදනා කළහ.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu