නාමල් මීරිගමදී අරන් සමාජ මාධ්‍යයට දැමූ ෆොටෝ එක

Ad Code

නාමල් මීරිගමදී අරන් සමාජ මාධ්‍යයට දැමූ ෆොටෝ එක

නාමල් මීරිගමදී අරන් සමාජ මාධ්‍යයට දැමූ ෆොටෝ එක ගැන මේ වනවිට විවිධ අදහස් පළවී තිබේ. මහින්දගෙන් පසු රට භාරගැනීම පුතුට පැවරුවා වැනි අදහසක් ඉන් ගම්‍ය වන බව ඇතැමුන් පවසා ඇත.

 
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu