ශ්‍රී ලංකාවට විදෙස් ශ්‍රමිකයින් එවන ප්‍රේෂණවල සියයට 60 ක කඩා වැටීමක්

Ad Code

ශ්‍රී ලංකාවට විදෙස් ශ්‍රමිකයින් එවන ප්‍රේෂණවල සියයට 60 ක කඩා වැටීමක්

60-drop-in-remittances-sent-to-Sri-Lanka-by-foreign-workers

 2021 දෙසැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රමිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 325.2 දක්වා සියයට 60 කින් පහත වැටී ඇති බව මහබැංකුව දක්වා ඇති අලුත්ම වාර්තාවකින් හෙළිදරව් කර තිබේ. මේ අතර, මුදල් මුද්‍රණයෙන් විශ්වසනීයත්වය හෑල්ලුවට ලක් වූ බැවින් විදේශ විනිමය නිල නොවන වෙළෙඳපොළට හරවා යවා තිබේ. සම්පූර්ණ වසරක නිල ප්‍රේෂණ සැලකීමේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5,491.5 දක්වා සියයට 22.7 කින් පහත වැටී මක්ද පෙන්නුම් කරයි.

පොලී අනුපාත පහත හෙළීම සඳහා මහ බැංකුව විසින් මුද්‍රණය කරන ලද මුදල් ආර්ථිකය තුළ යෙදවීම, ආනයන ඉහළ නැංවීම සහ විදේශ විනිමය පාලනය දැඩි කිරීම, සමාන්තර වෙළෙඳපොළ ඩොලර් ඉල්ලුමක් ඇති කිරීම සහ ඇණවුමේ විශ්වසනීයත්වය බිඳ දැමීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නිල ප්‍රේෂණ පහත වැටීමට පටන් ගත්තේය.

උන්ඩියල් වැනි සම්ප්‍රදායික ශුද්ධ පියවීම් වෙලඳපොලවල, සමාන්තර විනිමය අනුපාතිකය රුපියල් 240/250 ක් පමණ වන අතර, එය විදේශගත ශ්‍රමිකයින්  මුදල් එවන ආකර්ශනීය මාර්ග බවට පත්ව ඇත.

සාම්ප්‍රදායික ශුද්ධ පියවීම් ක්‍රමවලින් විදේශගත ශ්‍රමිකයන් ඈත් කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිල ගනුදෙනු සඳහා රුපියල් 10ක අමතර මුදලක් පිරිනමයි.විදේශ විනිමය හිඟයක් ඇති කරන සහ ආනයන ඉල්ලුම ඉහළ නංවන මුදල් මුද්‍රණය කිරීම නැවැත්වීම සඳහා පොලී අනුපාත ඉහළ දමන ලෙස විශ්ලේෂකයින් මහ බැංකුවෙන් ඉල්ලා තිබේ.
 
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu