හොරුන්ගෙත් හොරුන්ට කම්බ හොරු කියන්නෙ ඇයි?

Ad Code

හොරුන්ගෙත් හොරුන්ට කම්බ හොරු කියන්නෙ ඇයි?

kamba-horu

ඔන්න එක ගමක හිටියා හොරු තුන්දෙනෙක්. මේ හොරු තුන්දෙනාම එකට එකතුවෙලා තමයි හොරකම් කරනෙ. මේ හොරු තුන්දෙනා එකම දෙයක් තමයි හැමදාම හොරකම් කරන්නෙ. ඒ මොනවද දන්නවද? ඒ තමයි පොල්. 

මේ හොරු තුන්දෙනා හැමදාම රෑට පොල් වතුවලට ගිහින් පොල් හොරෙන් කඩන එක තමයි කළේ. මේ තුන්දෙනාගෙන් එක් අයෙක් ගහට නැගලා පොල් ගෙඩි එක එක බිමට වැටෙන්නැතිවෙන්න කඩලා ගෝනියකට දානවා. මේ ගෝනියට එකතු කරන පොල් ඉන්පසු පහළට ගේනවා. ගෝනිය පහළට ගේන්නෙ අනික් හොරා.තුන්වැනි හොරා ඒ පොල් ටික කාටත් නොපෙනෙන තැනකට ගිහින් දානවා. පොල් කඩලා ඉවර වූ විට කඩලා එකතු කරපු ඔක්කොම පොල් ටික හොරපොල් මිලට ගන්න මුදලාලි කෙනෙක්ට ගිහින් දීලා මුදල් ලබා ගන්නවා. ආ...... කියන්න බැරි වුණානෙ. මේ ගෝනි යොදාගෙන කරන හොර පොල් කඩන එකට ගමේ මිනිසුන් ලස්සන නමකුත් දාලා තිබුණා. ඒ නම තමයි "ගෝනි සෙල්ලම" ආ... තව දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ගමේ තවත් හොරු දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්න බව. හැබැයි මේ හොරු නම් "ගෝනි සෙල්ලම" නෙමෙයි කළේ. මේ දෙවන හොරු කණ්ඩායම නම් අතට අහුවෙන ඕනෙම දෙයක් හොරකම් කරනවා.ඔන්න එක දවසක් රෑ පොල් හොරු තුන්දෙනා වන්තකට ගියා පොල් කඩන්න. එක හොරෙක් පොල් කඩ කඩා දුන්නා.

අනික් හොරා ඒවා ගෝනියට එකතු කරලා ගහ මුලට ගිහින් දැම්මා. තුන්වැනි හොරා ඒ පොල් ටික හංගන්න තැනක් හෙව්වා. හොයලා බලන විට මේ හොරා දැක්කා ඒ ඉඩම මායිමේ පොඩි බෑවුමක් තියෙනවා. ඉන් පස්සෙ මේ තුන්වැනි හොරා ගහ මුල තිබුණු පොල් ටික තවත් ගෝනියකට දාලා ඒ බෑවුමෙන් පහළට දැම්මා. මේ හොරා පොල් ටික ටික ගෙනිහින් බෑවුමෙන් පහළට දාලා එනවා.
මේ අතර දෙවැනි හොරු කණ්ඩායම අසල ගේක වැලක දමා තිබුණු කම්බායකුත් හොරකම් කරන්ගෙන ඒ බෑවුම ළඟින් යමින් උන්නා. මේ දෙවන හොරු කණ්ඩායම දැක්කා පළවැනි හොරු කණ්ඩායමේ එක හොරෙක් පොල් ගෙනත් බෑවුමෙන් පහළට දාන එක.ඉතින් අන්තිමට දෙවන හොරු කණ්ඩායම අතේ තිබුණු කම්බායත් පැත්තකට දාලා අර පොල් ටික අරගෙන වෙනත් තැනක හැංගුවා.පොල් හොරු පොල් කඩලා ඉවර වෙලා බෑවුම පහළට ආවා. ඒ පොල් ටික මුදලාලිට ගිහින් දෙන්නකියලා හිතාගෙන. එතකොට තමයි දැක්කේ පොල් ටික
එතන නැති බව. කලබල වෙච්ච මේ හොරු වටපිට හැම තැනම බැලුවා. ඔවුන් දැක්කා කම්බායක් බෑවුම ළඟ තියෙනවා. පොල් හොරු දැනගත්තා අනික් හොරු තමයි ඔවුන්ගේ හොර පොල්ටික හොරෙන් ගන්න ඇත්තෙ කියලා. පහුවැනිදා මේ සිද්ධිය ඒ ගම පුරාම පැතිරිලා ගියා. මෙය ඇසූ මිනිසුන් එදා පටන් හොරුන්ගෙනුත් හොරකම් කරන හොරු කම්බා හොරු යැයි කියන්න ගත්තා. දෙවන හොරු කණ්ඩායම මුලින්ම කම්බායක් හොරකම් කළ නිසා එසේ කම්බා හොරු යැයි කීවා විය හැකියි. ඉතින් එදින පටන් "හොරුන්ගෙත් හොරු කම්බ හොරු" යැයි ප්‍රස්ථාව පිරුළක් ඇති වුණා.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu