2022 ජනවාරි 03 සඳුදා සිට සියලු රාජ්‍ය සේවකයන් පූර්ණ සේවයට

Ad Code

2022 ජනවාරි 03 සඳුදා සිට සියලු රාජ්‍ය සේවකයන් පූර්ණ සේවයට

covid19-government

2022 ජනවාරි 03 සඳුදා සිට සියලුම රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින් සේවයට කැඳවා ඇත.
රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශවල සියලුම රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින් රාජකාරි සඳහා කැඳවීමට තීරණය කර තිබේ.

අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජේ. රත්නසිරි කියා සිටියේ රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින් සේවයට කැඳවීමට අදාළ චක්‍රලේඛය අද නිකුත් කරන බවයි.

“මීට පෙර දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ට යම් ප්‍රතිශතයකින් තම සේවකයන් කැඳවීමට බලය ලබාදී තිබූ අතර එම රෙගුලාසිය සංශෝධනය කෙරේ. සඳුදා සිට සිය සාමාන්‍ය රාජකාරි ආරම්භ කරන ලෙස සියලුම සේවකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ඇත, ”ඔහු පැවසීය.

රත්නසිරි මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ කොවිඩ් වසංගතය පාලනය කිරීම සඳහා රජය ක්‍රියාත්මක කර ඇති ක්‍රියාමාර්ග  හොඳින් සංවිධානයවූ නිසා මෙම පියවර ගත් බවයි.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu