මංගල උත්සවයේ බිරිය ළඟ බීමත් සැමියාගේ නැටුම සමාජ මාධ්‍ය අවුළයි

Ad Code

මංගල උත්සවයේ බිරිය ළඟ බීමත් සැමියාගේ නැටුම සමාජ මාධ්‍ය අවුළයි

Drunk-husbands-dance-next-to-wife-at-wedding-sparks-social-media

මංගල උත්සවයකට සහභාගීවූ සැමියෙකු බීමත්වීමෙන් පසු උත්සවයේ සංගීත නාදය අනුව නටන්නට පටන්ගෙන ඇති අතර ඔහු සිය බිරිය උත්සවයේ වාඩිවී සිටින තැනට ගොස් ඇගේ ඉදිරිපිට සිට නර්තනයේ යෙදෙන්නේය. එම අවස්ථාවේ සුරූපී බිරිය සිනාවෙන් ඉවසන්නීය. මෙම වීඩියෝව ටික්ටොක් ඇතුළු සමාජ මාධ්‍ය තුළ මේ වනවිට ජනප්‍රිය වී ඇත. වීඩියෝව පහතින් 

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu