නාමල් රෝහිත අලුත් Family Photos

Ad Code

නාමල් රෝහිත අලුත් Family Photos

namal-rohitha-family-photos

අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ සහ ඔහුගේ සොයුරු රෝහිත රාජපක්ෂ එම පවුල් දෙක එක්ව සිටින අලුත්ම ඡායාරූප කිහිපයක් සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදාහැර තිබේ. ඒවා පහතින් 

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu