එන්නත ගසනවාට බයවී කෑගසන තරුණියගේ වීඩියෝව

Ad Code

එන්නත ගසනවාට බයවී කෑගසන තරුණියගේ වීඩියෝව

Video of a young woman screaming for fear of being vaccinated
එන්නතක් විදගැනීම්‍ට සිය මව සමග පැමිණි තරුණියක දක්වන අසීමිත බිය නිසාම වෛද්‍යවරයකු වෙත යොමු කර එන්නත විදින්නට සූදානම්වන අවස්ථාවේ ඇය කෑගසන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් ‘ටික් ටොක්‘ මාධ්‍ය තුළ මේ දිනවල ප්‍රකට වී තිබේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu