බ්‍රහස්පතින්දා කොරෝනා මරණ 51 ආසාදිතයින් 2361

Ad Code

බ්‍රහස්පතින්දා කොරෝනා මරණ 51 ආසාදිතයින් 2361

sri lanka covid19 deaths
බ්‍රහස්පතින්දා කොරෝනා මරණ 51 ආසාදිතයින් 2361

 


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu