ඇමති නාමල්ගේ අලුත් ධූරයේ වැඩ ගැසට් කෙරේ - ප්‍රමිති ආයතනයත් ඔහු යටතේ

Ad Code

ඇමති නාමල්ගේ අලුත් ධූරයේ වැඩ ගැසට් කෙරේ - ප්‍රමිති ආයතනයත් ඔහු යටතේ

namal-new-minister

ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරයට අදාළ විෂය පථය අංක 2230/12 දරන 2021 ජුනි 03 දිනැති අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙයි.

ඒ අනුව, අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ යටතට පත්වන නව ආයතන වන්නේ කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය, ශ‍්‍රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් නැනෝ ටෙක්නොලොජි ප‍්‍රයිවට් ලිමිටඩ්, ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමිෂන් සභාව, ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් බයෝ ටෙක්නොලොජි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනය හා සියලූ තොරතුරු තාක්ෂණ උද්‍යාන වේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu