🔥 ඉරිදා ආසාදිතයින් 20- මුළු එකතුව 2724

Ad Code

🔥 ඉරිදා ආසාදිතයින් 20- මුළු එකතුව 2724

July 18
11.30pm
අද දින මේ වන විට වාර්තා වන කොරෝනා රෝගීන් ගණන - 20කි එකතුව 2724
සෞදි අරාබියේ සිට පැමිණි 9යි - නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින
කහතුඩුව පදිංචි කන්දකාඩු ආසාදියන්ගේ අශ්‍රිතයන් 3යි - නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින
පැල්මඩුල්ල පදිංචි කන්දකාඩු ආසාදියන්ගේ අශ්‍රිතයන් 1යි - නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින
කටාර් සිට පැමිණි 3යි - නිරෝධායනයට ලක් වෙමින් සිටින
ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි 2යි - නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින
එක්සත් එමීර් රාජ්‍යයේ සිට පැමිණි 2යි - නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින
July 17
11.30pm
මේ වන විට මෙරට කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 2704 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ ඊයේ දිනය තුල ආසාදිතයින් 7 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමගයි.
කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ ආශ්‍රිතයින් 5 දෙනෙකු ඒ අතර වන අතර ඔවුන්ගෙන් 4 දෙනෙක් හෝමාගම ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් වන අතර, අනිත් පුද්ගලයා ලංකාපුර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකි.
අනෙක් ආසාදිතයින් දෙදෙනාගෙන් එක අයෙක් සේනපුර පුනරුත්තාපන මධ්‍යස්ථානයේ සිටි රැඳවියෙකු වූ අතර අනෙක් පුද්ගලයා පිලිපීනයේ සිට මෙරටට පැමිණ නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටි අයෙකුද වනවා.
July 16
11.30pm
අද දින වාර්තා වන කොරෝනා රෝගීන් ගණන 10යි ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 2697
සේනපුරු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ රැඳවියන් 3යි - නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින
කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ රැඳවියන් 3යි - නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින
ගම්පහ පදිංචි කන්දකාඩු ආසාදිතයකුගේ ආශ්‍රිතයන් 2යි - නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින
ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි 1යි - නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින
රාජාංගනයේ පදිංචි කන්ඩකාඩු ආසාදිතයකුගේ ආශ්‍රිතයන් 1යි - නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින 
July 15
11.30pm
කොරෝනා ආසාදිතයින් 13 දෙනෙකු හමුවීමත් සමඟ මේ වන විට මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 2,687 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.
එම ආසාදිතයින් 13 දෙනා අතර කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ ආසාදිතයින්ගේ සමීපතමයන් 08 දෙනෙකු කටාර් සිට පැමිණි 04 දෙනෙකු සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සිට පැමිණි පුද්ගලයකු සිටින බව වාර්තාවේ.
July 15
10.30pm
තවත් ආසාදිත 9 රෝගීන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
 බඹරදෙණියේ පදිංචි කුණ්ඩසාලේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය 1යි - කන්දකාඩු ආසාදියෙකුගේ ආශ්‍රිතයෙක්
එක්සත් එමිර් රාජ්‍යයේ සිට පැමිණි 4යි - නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින
කටාර් සිට පැමිණ 4යි - නිරෝධායනට ලක්වෙමින් සිටින
අද දින මේ වනවිට වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් ගණන - 09
ආසාදිතයින් සම්පූර්ණ එකතුව 2674
July 14
10.00pm
තවත් ආසාදිත 4 රෝගීන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
 නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින එක්සත් එමීර් රාජ්‍යයේ සිට පැමිණි 2යි
නිරෝධායනට ලක්වෙමින් සිටින කන්දකාඩු නිරෝධාය මධ්‍යස්ථානයේ ආසාදිතයන්ගෙන් ආශ්‍රිතයන් 1යි
නිරෝධායනට ලක්වෙමින් සිටින ඕමාන් සිට පැමිණි 1යි
අද දින මේ වනවිට වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් ගණන - 19
ආසාදිතයින් සම්පූර්ණ එකතුව 2665
8.00pm
තවත් කන්දකාඩු පුනරුත්තාපන මධ්‍යස්ථානය ආසාදිත ආශ්‍රිතයන් 4 රෝගීන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
අද දින මේ වනවිට වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් ගණන - 15
ආසාදිතයින් සම්පූර්ණ එකතුව 2661
7.00pm
තවත් ආසාදිතයින් 8  රෝගීන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
සේනපුර පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ රැඳවියන් 4යි
කුණ්ඩසාලේ ප්‍රදේශයේ පදිංචි 2යි- කන්දකාඩු පුනරුත්තාපන මධ්‍යස්ථානය ආසාධිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන්
රාජංගනය ප්‍රදේශයේ පදිංචි 01යි -කන්දකාඩු පුනරුත්තාපන මධ්‍යස්ථානය ආසාධිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන්
ලංකාපුර ප්‍රදේශයේ පදිංචි 01 යි-කන්දකාඩු පුනරුත්තාපන මධ්‍යස්ථානය ආසාධිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන්අ
අද දින මේ වනවිට වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් ගණන - 11
ආසාදිතයින් සම්පූර්ණ එකතුව 2657
03.35pm
ඕමානයේ සිට පැමිණි 3 දෙනෙකු කොරෝනා ධනාත්මකවූ නිසා ආසාදිතයින් ගණන අද ඉහළ ගොස් ඇත.
අද දින මේ වනවිට වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් ගණන - 03
ආසාදිතයින් සම්පූර්ණ එකතුව 2649
July 13
11.15pm
මාලදිවයිනේ සිට පැමිණි දෙදෙනෙකු කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
අද දින මේ වනවිට වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් ගණන - 29
ආසාදිතයින් සම්පූර්ණ එකතුව 2646
10.15pm
රාජාංගණ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් 2 ක් ආසාදිත රෝගීන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
අද දින මේ වනවිට වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් ගණන - 27
ආසාදිතයින් සම්පූර්ණ එකතුව 2644
08.45pm
සේනපුර පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ රැඳවියන් 11ක් ආසාදිත රෝගීන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
අද දින මේ වනවිට වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් ගණන - 25
ආසාදිතයින් සම්පූර්ණ එකතුව 2642
05.45pm
කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් 14 ක් හඳුනාගෙන ඇත.
මෙම රෝගීන් 14 දෙනා කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ රැඳවියන්ගේ ආශ්‍රිතයන්ය
- මෙම පිරිස මධ්‍යස්ථානය තුළින් ම වාර්තා වූ බව ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වාර්තා කර ඇත.
අද දින මේ වනවිට වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් ගණන - 14
ආසාදිතයින් සම්පූර්ණ එකතුව 2631
July 12
11.45pm
කන්දකාඩු මධ්‍යස්ථානයේ ආසාදිතයකු ළඟින් ඇසුරු කළ රාජාංගනේ පදිංචිකරුවන් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදානය වී ඇත.
ආසාදිතයින් එකතුව 2617
අද දින මේ වනවිට වාර්තා වන කොරෝනා රෝගීන් ගණන - 106යි
10.45pm
 නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින එක්සත් එමිර් රාජ්‍යයේ සිට පැමිණි අයකුට ආසාදනය තහවුරුවී ඇත.
ආසාදිතයින් එකතුව 2615
අද දින මේ වනවිට වාර්තා වන කොරෝනා රෝගීන් ගණන - 104යි
10.00pm
නිරෝධායනට ලක්වෙමින් සිටින බංග්ලාදේශයේ සිට පැමිණි 2 කට කොරෝනා වැළඳී ඇත.
ආසාදිතයින් එකතුව 2614
අද දින මේ වනවිට වාර්තා වන කොරෝනා රෝගීන් ගණන - 103යි
8.45pm
ආසාදිතයින් එකතුව 2612 
අද දින මේ වනවිට වාර්තා වන කොරෝනා රෝගීන් ගණන - 101යි
බෙලාරූස් සිට පැමිණි 5යි - නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින
ඉරානයේ සිට පැමිණි වෙළෙඳ නාවිකයන් 2යි - නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින
කන්දකාඩු පුනරුථාපන මධ්‍යස්ථානයේ සිට සේනපුරු මධ්‍යස්තානයට මාරු කළ රැඳවියන් 76ක්
පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය තුළ ආශ්‍රිතයන් 14ක්
රාජාංගනයේ පදිංචිකරුවන් 4ක් - කන්දකාඩු මධ්‍යස්ථානයේ ආසාදිතයෙකු ළඟින් ඇසුරු කළ අය
5.45pm
ආසාදිතයින් එකතුව 2606 කන්දකාඩු තවත් පුහුණුකරුවකු මහනුවර කුන්ඩසාලේ ප්‍රදේශයෙන් හඳුනාගෙන ඇත අද එකතුව 95
ප.ව.5.15
මෙරට කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වූ ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 2605ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව
සෞඛ්‍ය අංශ දැනුම් දෙනවා. නව ආසාදිතයින් අනූ දෙනෙකු  සවස හඳුනා ගෙන තිබේ.
එලෙස වාර්තා වූ රෝගීන් ගෙන් 76 දෙනෙකු කන්දකාඩු පුනරුථාපන මධ්‍යස්ථානයේ සිට සේනපුරු මධ්‍යස්ථානයට මාරු කළ රැඳවියන් වන අතර ඔවුන් හා ආශ්‍රිතයන් 14 දෙනෙකු අනෙක් අය වේ.
උදෑසන වාර්තාවූ රාජාංගණයේ 4 දෙනා සමග අද දවසේ ආසාදිත එකතුව 94 කි.ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu