ජෝර්දානයේදී අතුරුදන්වූ මේ අය සොයාදෙන්නලු

Ad Code

ජෝර්දානයේදී අතුරුදන්වූ මේ අය සොයාදෙන්නලු

ජෝර්දානයේ රැකියාව සදහා පිටත්ව ගොස් එහිදී කිසිදු තොරතුරක් නොමැති ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිසක්
පිළිබදව තොරතුරු ලබාගැනීම
සදහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මහජන සහාය පතයි.
මොවුන් පිළිබදව තොරතුරු දන්නා අයෙකු වේ නම් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සමථ 111 අංශයේ 0112-864136 යන දුරකතන අංකය වෙත දැනුම් දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

තොරතුරු අවශ්‍ය කාන්තාවන්ගේ ඡායාරූපද මේ සමග අමුණා තිබේ.   
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu